On sale

Springtime kimono Sticker

$2.00 USD
  • Springtime kimono Sticker

Matte finish thick type vinyl sticker, 3", water resistant